A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỔ SUNG

PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU

TRƯỜNG TH DÂN TIẾN

 

Số: 03/KH-THDT

 

                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                  Dân Tiến, ngày 06 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH BỔ SUNG

                                                                              Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

 

chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường

 

Thực hiện nghị quyết tại cuộc họp giao ban ngày 05/3/2020 của PGD&ĐT Khoái Châu về việc tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19,chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường;

Căn cứ tình hình các kế hoạch đã xây dựng và thực tiễn của nhà trường, Trường Tiểu học Dân Tiến xây dựng Kế hoạch bổ sung tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về tác hại của bệnh dịch và công tác phòng, chống bệnh dịch trong nhà trường.

- Bổ sung những công việc cần thiết để thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch trong nhà trường. Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh phòng bệnh kịp thời, đúng quy định, chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ, dự kiến lịch học bù. Đảm bảo giúp học sinh ôn tập kiến thức để khi trở lại trường các em sẽ không bị quên kiến thức sau một thời gian nghỉ học dài.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN BỔ SUNG

1. Công tác tuyên truyền

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến CB, GV, NV,HS và PHHS các biện pháp phòng dịch Covid-19. Quán triệt phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp.

Chuẩn bị thông báo tới PHHS một số nội dung cần tuyên truyền: việc chăm sóc để đảm bảo sức khỏe cho các em HS của trường, việc thực hiện công điện số 343/CĐ-CTUBND, ngày 24/02/2020  của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên là PHHS phải đưa đón con tại cổng trường, việc nhà trường sẽ thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh tại cổng trường, việc PHHS trước khi đưa con đi học phải đo thân nhiệt cho con, việc hướng dẫn con ôn tập ở nhà,việc hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần trong công tác phòng, chống dịch bệnh......

2. Phân công bổ sung

2.1. Khi học sinh chưa đi học

a. Ban giám hiệu

- Hoàn thiện thông báo gửi PHHS

- Thiết kế mẫu phiếu cho PHHS ghi lại kết quả đo thân nhiệt cho con trước khi đến lớp. Chuẩn bị sổ để các lớp ghi  nhật kí mỗi buổi học (mỗi lớp 01 quyển),

- Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch cho CB, GV, NV trong toàn trường.

- Hỗ trợ GV các tổ chức giao bài tập, dạy học trực tuyến,... (nếu GV chưa hiểu, chưa làm được)

- Thực hiện sửa chữa lại nhà vệ sinh ở khu 3 tầng, lắp đặt thêm máng nước, vòi nước cho HS rửa tay.

- Báo các UBND xã xin hỗ trợ lực lượng (công an) để hướng dẫn PHHS thực hiện đưa, đón con ở ngoài cổng trường.

- Xây dựng phương án, bố trí lực lượng giáo viên kết hợp với trạm y tế xã thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường, chuẩn bị phòng để cách ly tạm thời đối với học sinh có biểu hiện ho, sốt, .....

b. Giáo viên

- Tiếp tục tuyên truyền tới PHHS cách phòng, chống dịch bệnh.

- Chuẩn bị bài giảng (cho các tiết dạy trực tuyến); hệ thống bài tập các môn, hệ thống đáp án,....để hướng dẫn học sinh ôn tập lại kiến thức ở nhà một cách hiệu quả nhất. Kiểm tra kết quả ôn tập của học sinh.

- Hướng dẫn PHHS giúp con ôn tập ở nhà.

- Cùng nhà trường tuyên truyền tới PHHS của lớp trong việc thực hiện xã hội hóa cả về vật chất và tinh thần trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh và mua sắm các vật dụng cần thiết phục vụ cho các em học sinh khi quay trở lại trường (nhất là máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang,...)

c. Phụ huynh học sinh (nhà trường, giáo viên thực hiện tuyên truyền để PHHS thực hiện tốt những nội dung dưới đây)

- Thực hiện nhắc nhở con em ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên.

- Báo cáo nhà trường khi con em mình có biểu hiện ho, sốt từ 37,5 độ trở lên.

- Tham gia hỗ trợ nhà trường trong công tác vệ sinh trường lớp, mua các vật dụng phục vụ cho học sinh trên lớp

2.2. Khi học sinh đi học

a. Ban giám hiệu

- Hướng dẫn giáo viên biết cách ghi sổ nhật kí mỗi buổi học, giúp GV biết cách hướng dẫn PPHS hoàn thiện mẫu phiếu ghi lại kết quả đo thân nhiệt cho con trước khi đến lớp và phải nộp cho GV trước buổi học..

- Kiểm tra sĩ số học sinh đẩu giờ tiết học.

 b. Giáo viên

- Thực hiện đo thân nhiệt của bản thân trước khi đến trường.

- Phối hợp với trạm y tế xã thực hiện đo thân nhiệt của HS trước cổng .

- Tiếp tục tuyên truyền tới học sinh, PHHS cách phòng, chống dịch bệnh. (chuẩn bị tiết dạy đầu tiên khi học sinh đến trường).

- Ghi nhật kí tiết học (đối với GV bộ môn), nhật kí buổi học (đối với GVCN)

- Báo cáo BGH khi HS có biểu hiện bất thường.

- Đầu và cuối mỗi buổi học, hướng dẫn học sỉnh rửa tay cho đúng cách, dọn vệ sinh lớp học,... chuẩn bị cho tiết học sau.

c. Phụ huynh học sinh (nhà trường, giáo viên thực hiện tuyên truyền để PHHS thực hiện tốt những nội dung dưới đây)

- Thực hiện nhắc nhở con em đi học và thực hiện theo những hướng dẫn của giáo viên: đo thân nhiệt; ghi phiếu, nhắc con mang nộp GV, đưa - đón con ở ngoài cổng trường, chuẩn bị cho con bình nước ấm (nếu có),....

- Cho con nghỉ học khi con em mình có biểu hiện ho, sốt từ 37,5 độ trở lên và báo cáo nhà trường kịp thời.

- Tham gia hỗ trợ nhà trường trong công tác vệ sinh trường lớp, mua các vật dụng phục vụ cho học sinh trên lớp.

Trên đây là Kế hoạch bổ sung tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ. Đề nghị các CB, GV, NV, HS và các bộ phận liên quan phối hợp cùng thực hiện. Có gì bất thường đề nghị các đồng chí báo cáo Ban chỉ đạo để xử lý kịp thời.

 Nơi nhận:

      - Ban chỉ đạo;

      - GVCN, GVBM

      - Lưu VT,

                                                                                                                                    TM. BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                                                    TRƯỞNG BAN CHỈ DẠO

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan