A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH

      PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU

TRƯỜNG TH DÂN TIẾN

-----------------------

Số:  03/QĐ-THDT

                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              --------------------------

                                     Dân Tiến, ngày 02 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN TIẾN

Căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 Nghị định của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về Giáo dục;

          Căn cứ Điều 3 của Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-PGD&ĐT ngày 01/02/2020 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Khoái Châu về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gồm các ông(bà) có tên sau:

1

Bà: Đào Thị Thanh Tâm

- Hiệu trưởng

- Trưởng ban

2

Bà: Phan Thị Măng

- Phó Hiệu trưởng

- Phó Trưởng ban

3

Bà: Bùi Thị Huyền Trang

- Kế toán, Văn thư

- Thư ký

4

Bà: Dương Thị Thanh Nhuần

- GV TPT Đội

- Uỷ viên

5

Bà: Hoàng Thị Hoa Chinh

- CT Công đoàn

- Uỷ viên

6

Bà: Phan Thị Hải Yến

- Tổ trưởng tổ 1

- Uỷ viên

7

Bà: Phan Thị Tuyết

- Tổ trưởng tổ 2&3

- Uỷ viên

8

Bà: Nguyễn Thị Kiều Vân

- Tổ trưởng tổ 4&5

- Uỷ viên

9

Bà: Trần Thị Tú Uyên

- Tổ phó tổ 1

- Uỷ viên

10

Bà: Đào Thị Hằng

- Tổ phó tổ 2&3

- Uỷ viên

11

Bà: Lê Thị Thu Lan

- Tổ phó tổ 4&5

- Uỷ viên

12

Bà: Lê Thị Thủy

- Thủ quỹ

- Uỷ viên

 

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV của nhà trường;

- Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận và các thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Chỉ đạo các thành viên, các bộ phận của nhà trường dọn vệ sinh, phun thuốc phòng, chống dịch bệnh trong và ngoài nhà trường, trong các lớp học, các phòng chức năng, các công trình vệ sinh,… Vệ sinh sạch sẽ bề mặt, đồ chơi, đồ dùng dạy học;

- Chỉ đạo các thành viên, các bộ phận của nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch theo nội dung của cơ quan chuyên môn tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong toàn trường;

- Các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, giám sát các thành viên, các bộ phận trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ của mình theo kế hoạch;

Điều 3. Các bộ phận chức năng của trường và các ông (bà) có tên trong Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                  Đào Thị Thanh Tâm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan